Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 20

3e nieuwsbrief van 2013
11 juni 2013


Voorwoord

Hierbij het derde nummer van 2013. Dat ons doel om bij te dragen aan het professio-naliseren van het besturen en beheren van Vereniging van Eigenaren (VvE) in Nederland in de smaak valt, moge blijken uit het hoge aantal personen dat ook daadwerkelijk onze nieuwsbrief leest.

Wij blijven benieuwd naar uw eigen ervaringen of standpunten. Stuur deze naar info@alzio.nl of via het contactformulier op onze site.


Inhoudsopgave

Wist u dat...

Ter herinnering: inschrijving in Handelsregister

In/uit de praktijk (5)

Zooitje bij VvE's


Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website op www.alzio.nl voor meer informatie.


Wist u dat...


Nederland op 1 maart 2012 circa 129.000 VvE's telde? Dat zijn niet alleen appartementen- maar ook bedrijfsverzamelgebouwen, recreatieparken, parkeergarages en gemengde gebouwen met zowel bedrijfsruimten (winkels, kantoren) als de combinatie van verhuur (meestal door corporatie) als koopwoningen.

Echter, er stonden half juni 2012 maar 85.000 ingeschreven in de Kamer van Koophandel, terwijl dat wettelijk verplicht is (zie onze eerdere nieuwsbrieven). Het aantal VvE-beheerders is moeilijk te schatten. Bij de verschillende belangenorganisaties zijn er ongeveer 300 aangesloten.
Bron: 'Het functioneren van VvE's, Companen juni 2012'.

Alzio maakt al sinds de oprichting in 2006 gebruik van ‘het nieuwe werken’. Wij maken gebruik van de faciliteiten van Regus, een facilitaire dienstverlener, in Hilversum. Wij kunnen voor een ALV of gesprekken met een VvE c.q. leverancier ook beschikken over hun andere locaties. Daarnaast hebben onze medewerkers de mogelijkheid om thuis te werken.


Ter herinnering: inschrijving in Handelsregister


Het lijkt er dus op (zie vorige punt) dat er circa 44.000 'slapende' VvE's zijn. Wij hebben er in onze nieuwsbrieven al verschillende keren op geattendeerd: inschrijving in het handelsregister is wettelijk verplicht en wordt gratis. Uit de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 mei 2013 blijkt dat de boete voor dit economisch delict kan oplopen tot € 19.500. Zie erop toe dat uw beheerder dit heeft gedaan en ook actueel houdt bij wisselingen in het bestuur.


In/uit de praktijk (5)


Een VvE-lid die zich zorgen maakt…
Een lid van een VvE verzocht een adviesgesprek. Het betreffende pand schijnt sterk achteruit te gaan omdat de beheerder weinig actief is op dit gebied. Het vermoeden is dat hun contactpersoon is ontslagen en de makelaar het er nu zelf bij doet. Het bestuur ziet nauwelijks/niet toe op de spaarzaam uitgevoerde werkzaamheden. Het bestuur treedt op allerlei manieren wet- en regelgeving met voeten (bijvoorbeeld tijdige agenda ALV, toezien op voldoende quorum). De vraag was: wat te doen? Ons advies: de zorgen over de staat van onder-
houd met betrekking tot dit kostbare bezit en de ontevredenheid over de beheerder kenbaar maken bij het bestuur. Hen ook te wijzen op de te hanteren wet- en regelgeving. Mocht dat niet baten dan kunnen deze onderwerpen ook besproken worden in de ALV. Let wel: de ALV beslist en niet het bestuur. In het meeste extreme geval (niet/onjuist hanteren van wet- en regelgeving) kan bij de rechtbank verzocht worden om het nietig verklaren van genomen besluiten of een procedure worden gestart wegens wanbeheer of mismanagement van het bestuur.

Goed verzekerd?
Iedere VvE heeft een opstalverzekering. De meeste – zo niet alle – eigenaren hebben een inboedelverzekering. Maar wat als er lekkage ontstaat onder het aanrecht van een keuken die een jaar eerder is geïnstalleerd vermoedelijk door een lekke sifon? De inboedelverzekeraar wijst de schadeclaim af en verwijst naar de opstalverzekeraar van de VvE. Ook die voelt zich niet geroepen om de schade te vergoeden. Klopt dit wel vraagt de betreffende eigenaar zich af? Een eenvoudige vraag maar het antwoord is niet zo simpel. Want dat hangt van vele factoren af. Ten eerste of het meerwerk (keuken, sanitair, houten vloer) wel is meeverzekerd in de opstalverzekering via een zogenaamd eigenarenbelang. Bovendien hangt het af wat er is geregeld in het huishoudelijk reglement over het eigen risico. Daarnaast wordt door verzekeraars een onderscheid gemaakt tussen de oorzaak van de schade en de eventuele gevolgschade. In dit geval blijkt de eigenaar de kosten van de reparatie zelf te moeten betalen, terwijl de gevolgschade wordt vergoed door de inboedelverzekering.


Zooitje bij VvE's


Wellicht heeft u dit artikel in Woonkrant van De Telegraaf van 24 april 2013 gelezen of bent u erop geattendeerd. Qua inhoud is het nogal tendentieus want de suggestie wordt gewekt dat er bij alle (129.000 zie hiervoor) VvE's veel mis is of mis gaat. Die suggestie wordt blijkbaar gewekt door interviews met www.vve-structuur.nl, NVM, Vereniging Eigen Huis en VvE-Belang.

Onze indruk is dat voorbeelden van zaken die niet goed gaan of beter kunnen te makkelijk algemeen van toepassing worden verklaard voor alle VvE's. Er gaat ook heel veel goed is onze ervaring, wat weinig aandacht krijgt. Heeft u voorbeelden? Dan besteden wij daar graag aandacht aan in onze volgende nieuwsbrieven.

Wij sluiten ons gaarne aan bij het pleidooi in het artikel dat appartements-
eigenaren (maar ook bestuur) meer betrokken moeten zijn bij het complex, de VvE en het gemeenschappelijk belang van alle eigenaren én huurders. Vertrouwen (in bestuur en/of beheerder) is goed, controle en toezien is beter.
Indien u voortaan gaan nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.