Alzio Nieuwsbrief
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 26

3e nieuwsbrief van 2014
3 juni 2014

Voorwoord

Gezien de enthousiaste reacties die wij hebben gekregen, is deze derde editie in 2014 op de dezelfde leest geschoeid als de vorige editie: kortere berichten met eventueel voor geïnteresseerden een verwijzing naar uitgebreidere informatie in het betreffende nieuwsbericht op onze website.

Inhoudsopgave

Alzio nu ook op Twitter

'Mijn Alzio' binnenkort vernieuwd

Wist u dat...
- Woningmarkt uit het slop?
- Alzio heeft oog voor parkmanagement

Warmtewet toch minder impact voor VvE’s met blokverwarming?

Laadpaal voor elektrische auto’s (vervolg)

Energie besparen met een lening

In/uit de praktijk (9)

Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website voor meer informatie: www.alzio.nl


Alzio nu ook op Twitter

Actief zijn op sociale media is in deze moderne tijd een 'must' voor alle bedrijven. Alzio heeft haar beleid hierop aangepast. U kunt onze bedrijvenpagina vinden op:

Lees verder
'Mijn Alzio' binnenkort vernieuwd

De laatste wijzigingen in 'Mijn Alzio 2.0' dateren van circa 2 jaar geleden. Gezien onze missie (het professionaliseren van het vastgoed beheer en bestuur) zijn wij regelmatig bezig met het optimaliseren en uitbreiden van onze dienstverlening. Maar ook qua innovatieve hulpmiddelen die onze klanten ten dienste staan via 'Mijn Alzio'.

Lees verder
Wist u dat…?
Woningmarkt uit het slop?

De woningmarkt in Noord- en Zuid-Holland trekt aan, zo blijkt uit recente onderzoeken. Benieuwd?

lees verder
Alzio heeft oog voor parkmanagement

In onze nieuwsbrief van 27 maart dit jaar hebben wij u laten weten dat wij in toenemende mate ook actief zijn in het zakelijk vastgoed. Een speerpunt daarbij is het parkmanagement met als onderdeel daarvan bereikbaarheid, parkeren, terreininrichting en -onderhoud. Benieuwd?

lees verder
Warmtewet toch minder impact voor VvE’s met blokverwarming?

In ons vorig nummer (25 d.d. 25 maart 2014) maakte wij melding van de gevolgen van deze wet. En het feit dat VvE-Belang de problemen die dat met zich meebrengt heeft aangekaart bij de minister van Economische Zaken. Hun inzet zou wel eens vruchten kunnen gaan afwerpen. Als u meer wilt weten...

Lees verder
Laadpaal voor elektrische auto’s (vervolg)

Ook dit onderwerp stond in ons vorig nummer (25 d.d. 25 maart 2014) en is blijkbaar heel actueel. Zie dit bericht voor het laatste nieuws.

Lees verder
Energie besparen met een lening

Het kan lucratief zijn om maatregelen te treffen om energie te besparen. De energiespaarlening biedt woningeigenaren (dus (nog) niet de VvE) de mogelijkheid om dit soort maatregelen te financieren. Hoe?

Lees verder
In/uit de praktijk (9)

Een VvE-lid benaderde ons met de vraag wat een bestuur zelf mag beslissen of zelfstandig verplichtingen mag aangaan namens de VvE. Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Benieuwd naar het antwoord?

Lees verder
Indien u voortaan geen nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.