Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief onjuist weergegeven? Bekijk dan webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 30

1e nieuwsbrief van 2015
19 februari 2015Voorwoord

Hierbij de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Alzio is vrijwel permanent in ontwikkeling. Wederom introduceren wij een nieuw product: de APK.

Daarnaast bieden wij de lezer het nodige aan nieuws: de aantrekkende huizenmarkt, het verplichte energielabel, een digitale schuldhulp en een app om het magazine van Vereniging Eigen huis te lezen. De nieuwsbrief wordt afgesloten met de in iedere nieuwsbrief terugkerende rubriek 'In/uit de praktijk'.Inhoudsopgave

Wist u dat...

...een APK voor uw jaarrekening u zekerheid biedt?
...de huizenmarkt aantrekt?
...het energielabel verplicht is?
...er een digitale schuldhulp is voor de woningbezitter?
...VEH magazine te lezen is via een app?

 

In/uit de praktijk (12)Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website voor meer informatie: www.alzio.nl


Wist u dat...
Wist u dat een APK voor uw jaarrekening u zekerheid biedt?
Drs. Maarten den Ouden is auteur van de 'Kascommissiegids voor VvE's' en 'Financiën van de VvE'. Wij hebben daar in eerdere edities van onze nieuwsbrief aandacht aan besteed. Sinds kort heeft hij een Algemene Professionele Keuring (APK) van de jaarrekening van een VvE ontwikkeld. Dat biedt u voor een klein bedrag veel financiële zekerheid. Lees verder als u hiervoor belangstelling heeft.
Lees verder »
Wist u dat de huizenmarkt aantrekt?
In het vierde kwartaal 2014 zijn meer huizen verkocht dan in dezelfde periode van 2013. Maar hoeveel, welk type en voor welke prijs?
Lees verder »
Wist u dat het energielabel verplicht is?
Eigenlijk was het energielabel al verplicht bij verkoop en verhuur. Echter, in de praktijk kwam daar niet zo veel van terecht. Met het automatisch verstrekken van een voorlopig energielabel hoopt de overheid dit nu wel te effectueren. Voor wie geldt dit? Voor welke gebouwen is dit verplicht? En wat u moet doen om een definitief label te krijgen?
Lees verder »
Wist u dat er een digitale schuldhulp is voor de woningbezitter?
Het vervelende van de huidige woningmarkt is dat er nogal wat woningen 'onder water staan'. Is uw hypotheek hoger dan de actuele waarde van uw woning? Dan kunt u hulp krijgen.
Lees verder »
Wist u dat VEH magazine te lezen is via een app?
Nogal wat particuliere woningbezitters maar ook VvE's zijn lid van Vereniging Eigen Huis. Sinds november 2014 is hun magazine ook digitaal te lezen via een gratis app, te downloaden via de App Store (iOS) of Google Play Store (Android). De digitale versie kan men al lezen voordat de papieren versie verschijnt. Handig is ook dat deze versie doorzoekbaar is en verwijzingen bevat naar diensten en websites. U kunt desgewenst ook negen voorgaande magazines raadplegen.
 
In/uit de praktijk (12)
Een VvE-lid neemt met ons contact op omdat hij het niet eens is met de afrekening van de blokverwarming over het afgelopen jaar. Het vermoeden bestaat dat de meters niet goed functioneren en heeft dit bij het meetbedrijf aangegeven. Laatste biedt aan om de meters te laten keuren. Het VvE-lid gaat niet op het aanbod in omdat hij van mening is dat dan 'de slager zijn eigen vlees keurt'.
Lees verder »
 
Indien u voortaan geen nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.