Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief onjuist weergegeven? Bekijk dan webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 34

1e nieuwsbrief van 2016
5 januari 2016Voorwoord

Allereerst wensen wij alle VvE-besturen, hun leden én andere vastgoedeigenaren zowel privé als zakelijk een sprankelend en voorspoedig 2016 toe in goede gezondheid.

In deze editie: beheer verhuurde woningen slaat aan, toch geen Mijn Alzio als zelfstandig product, Google zet eerste stap in de vastgoedwereld, wetswijziging heeft nogal wat gevolgen voor VvE's en de onrust over erfpacht in Amsterdam neemt alleen maar toe. Uiteraard wordt ook nu weer afgesloten met de terugkerende rubriek 'In/uit de praktijk', in dit geval hoe een lid geld uit het reservefonds kan krijgen.Inhoudsopgave

Wist u dat...

...u het beheer van verhuurde woningen ook aan ons kunt overlaten?
...Mijn Alzio als zelfstandig product toch niet in aantocht is?
...Google haar eerste stap in de vastgoedwereld zet?
...de wetwijziging voor VvE's nogal wat gevolgen heeft?
...onrust over erfpacht in Amsterdam alleen maar toeneemt?
...hulp bij financiële moeilijkheden erger kan voorkomen?


In/uit de praktijk (15)Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website voor meer informatie: www.alzio.nl


Wist u dat...
Wist u dat u het beheer van verhuurde woningen ook aan ons kunt overlaten?
De woningmarkt trekt steeds meer aan. Maar niet overal. Lukt het niet te verkopen dan kiezen veel eigenaren ervoor om te verhuren, om zo dubbele lasten te voorkomen. Maar wie zorgt er dan voor dat de huurpenningen worden geïnd, de meldingen worden opgevolgd etc.?
Lees verder »
Wist u dat Mijn Alzio als zelfstandig product toch niet in aantocht is?
Mijn Alzio is hét informatiecentrum vóór en dóór onze klanten en standaard opgenomen in onze dienstverlening zonder extra kosten. In het verleden hebben wij diverse aanvragen ontvangen om ‘Mijn Alzio’ te gebruiken, los van onze dienstverlening. Na onze aankondigingen stond de telefoon bepaald niet roodgloeiend waardoor wij zijn gaan twijfelen over de belangstelling in de markt.
Lees verder »
Wist u dat Google haar eerste stap in de vastgoedwereld zet?
Tijdens het evenement Ignite Real Estate heeft Google aangekondigd de online vastgoedmarkt te willen veroveren. En wel op de volgende acht manieren.
Lees verder »
Wist u dat de wetwijziging voor VvE's nogal wat gevolgen heeft?
Het wetsvoorstel is door de ministerraad goedgekeurd en naar de Raad van State gestuurd. Met hun advies gaat het vervolgens naar de Tweede Kamer. Het streven is om de wet op 1 januari 2017 van kracht te laten worden. De bindende rekenmethode en werkwijze voor de hoogte van het reservefonds wordt het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) of een jaarlijkse bijdrage van minimaal 0,5% van de herbouwwaarde.
Lees verder »
Wist u dat de onrust over erfpacht in Amsterdam alleen maar toeneemt?
Amsterdam kent relatief veel panden op erfpachtgrond: naar schatting een kwart miljoen, 80% van de grond en 60% van de koopwoningen. Het college van Burgemeester en Wethouders wil haar burgers doen geloven dat eeuwigdurende erfpacht vervelende verrassingen na afloop van de periode kan voorkomen. Dat het huidige erfpachtstelsel met looptijden van 20, 30 of zelfs 50 jaar niet meer van deze tijd is, daar is iedereen het wel over eens. Echter, de wijze waarop het stelsel moet veranderen verschillen de meningen enorm.
Lees verder »
Wist u dat hulp bij financiële moeilijkheden erger kan voorkomen?
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een woningeigenaar buiten uw schuld (scheiding, overlijden, verlies baan, woning onder water) in de financiële moeilijkheden komt. Het gevolg kán zijn dat de woning openbaar geveild gaat worden.
Lees verder »
 
Hoe krijg ik mijn geld terug?
In/uit de praktijk (15)
Mevrouw M. woont in een koopappartement en beklaagt zich over de hoge servicekosten. Ieder jaar houdt de Vereniging van Eigenaren behoorlijk wat geld over wat standaard wordt toegevoegd aan de reserves. Nu de bodem van haar hoogbejaarde spaarvarken in zicht komt, wil ze haar geld terug.
Lees verder »
 
Indien u voortaan geen nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.