Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief onjuist weergegeven? Bekijk dan webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 35

2e nieuwsbrief van 2016
14 april 2016Voorwoord

In deze editie: het verschijnen van het ‘Handboek voor appartement bewoners’, Alzio die lid geworden is van de branchevereniging BVVB en landelijk wonen in de Randstad, de groene weelde van Oosterwold.

Deze editie wordt wederom afgesloten met de terugkerende rubriek ‘In/uit de praktijk’, in dit geval over de besluitvorming over het dak in relatie tot het MJOP en de begroting.Inhoudsopgave

Wist u dat...

...het ‘Handboek voor appartement bewoners’ is verschenen?
...Alzio lid is geworden van de BVVB?
...u kunt gaan wonen in de groene weelde van Oosterwold?


In/uit de praktijk (16)Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website voor meer informatie: www.alzio.nl


Wist u dat...
Wist u dat het ‘Handboek voor appartement bewoners’ is verschenen?
In het ‘Handboek voor appartementsbewoners’ stelt auteur Cora Vonk dat kopers van een appartement vaak niet weten welke rechten en plichten dat met zich meebrengt. In het boek wordt uitgelegd hoe een VvE in elkaar steekt en wat daarvan de consequenties zijn.
Lees verder »
Wist u dat Alzio lid is geworden van de BVVB?
Alzio is sinds kort óók lid geworden van de Branche Vereniging VvE Beheerders (kortweg BVVB). Wij waren dat al van VvE-Belang, de koepelorganisatie van VvE’s. Gezien onze missie om het vastgoedmanagement in Nederland te helpen professionaliseren is dit een logisch vervolg.
Lees verder »
Wist u dat u kunt gaan wonen in de groene weelde van Oosterwold?
Landelijk wonen op grote kavels in de bosrijke omgeving van Almere Hout voor uiterst interessante grondprijzen (conform de condities van Oosterwold). Via verschillende projecten of particulier opdrachtgeverschap helpt Wonen in Oosterwold BV u bij de realisatie met meerdere woonconcepten zoals een Lofthome, Loodswoning, Woodframehouse, Tiny House Farm of via vrije architectuur.
Lees verder »
 
Een kwestie van verantwoord besturen!
In/uit de praktijk (16)
Een VvE heeft jaren geleden een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) laten opstellen. Daarin is voor 2020 voorzien dat het dak vervangen moet worden. Echter, de afgelopen twee jaren zijn er nog al wat lekkages gemeld die uiteraard zijn opgelost. Op grond hiervan heeft het bestuur een inspectie laten uitvoeren van het dak met als uitkomst dat het verstandig is de dakbedekking vervroegd te laten vervangen.
Lees verder »
 
Indien u voortaan geen nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.