Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief onjuist weergegeven? Bekijk dan webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 40

2e nieuwsbrief van 2017
8 juni 2017Voorwoord

Het is weer hoog tijd voor de tweede editie dit jaar. Wij beginnen met het laatste nieuws qua wet- en regelgeving, gevolgd door hoe de VvE diefstal, fraude en verduistering kan voorkomen.

Mocht uw VvE last hebben van ‘wees’fietsen dan doen wij een handreiking hoe dit op te lossen.

Wij sluiten deze editie af met een praktijkvoorbeeld hoe besluit-vorming binnen de VvE dient te verlopen en wat een lid kan doen als dat niet zo is.Inhoudsopgave

Wet verbetering functioneren VvE’s op 1 januari 2018 van kracht

Hoe diefstal, fraude en verduistering te voorkomen?

Last van ‘wees’fietsen? Doe er wat aan!

Verduurzamen appartementencomplexen: nut of noodzaak?

In/uit de praktijk (20)Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website voor meer informatie: www.alzio.nl


Wet verbetering functioneren VvE’s op 1 januari 2018 van kracht
Nadat de Tweede Kamer op 21 februari dit jaar al akkoord ging met dit wetsvoorstel is deze op 23 mei door de Eerste Kamer goedgekeurd. De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2018. Wat die ook al weer waren?
Lees verder »
 
Hoe diefstal, fraude en verduistering te voorkomen?
We hebben er eerder aandacht aan besteed in nieuwsbriefnummer 29 van 11 december 2014. Recent is het helaas toch weer gebeurd: een VvE beheerder is failliet verklaard na verduistering van tonnen (zie NederlandVvE.nl). In dit bericht wordt verwezen naar tips en hints om dit te voorkomen.
Lees verder »
 
Last van ‘wees’fietsen? Doe er wat aan!
Nederland staat bekend als een fietsland. Dat is natuurlijk heel goed. Minder goed is dat er op vele plaatsten fietsen worden gestald al dan niet in daarvoor bestemde fietsenstallingen en -rekken. En dan nog, daar staan ook nogal eens fietsen waarvan de eigenaar onbekend is tot en met wrakken aan toe. En dat kan veel irritatie en overlast bezorgen binnen een VvE en haar leden.
Lees verder »
 
Verduurzamen appartementencomplexen: nut of noodzaak?
Op 22 april 2016 op de Dag van de Aarde hebben 174 landen het klimaatakkoord in Parijs ondertekend. Ons kabinet maar ook de Tweede Kamer hebben daar mee ingestemd. Het kabinet heeft zich voorgenomen dat Nederland in 2050 aardgas vrij is. Daarnaast zijn er vele mogelijkheden om te verduurzamen in de vorm van energie besparen, duurzaam vervoer, minder afval, bewuster winkelen en omgaan met eten etc.
Lees verder »
 
In/uit de praktijk (20)
Een VvE-lid went zich voor advies bij ons. Hij vraagt zich af of de voorzitter de VvE contractueel mag binden jegens derden. Dat hangt van de besluitvorming af. De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het ‘hoogste’ orgaan binnen een VvE. Het bestuur wordt geacht de daar genomen besluiten uit te voeren, tenzij er sprake is van urgentie (brand, inbraak, lekkage) en verdere schade voorkomen moet worden.
Lees verder »
 
Indien u voortaan geen nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.