Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief onjuist weergegeven? Bekijk dan webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Oostkade 56
1274 ND  Huizen
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 42

1e nieuwsbrief van 2018
7 februari 2018Voorwoord

Bijgaand de eerste editie van dit jaar, traditiegetrouw weer vol nieuws en wetenswaardigheden. Binnen Alzio hebben inmiddels de nodige wijzigingen plaatsgehad. Hierin het afscheid van de ‘founding fathers’ Han Hagen en André Wanders maar ook tevens het voorstellen van het nieuwe team.

De introductie van zonnepanelen voor VvE’s gaat in een rap tempo. Recent is er voor VvE’s nieuwe wetgeving geïntroduceerd alsmede een nieuw model-reglement. De legionellabacterie is nog steeds niet verdwenen uit ons leidingwater.Inhoudsopgave

Het team van Alzio

Nieuw: het Appartement en Eigenaar zonnecollectief

Een nieuwe wet en nieuw modelreglement

Legionellapreventie: wat kunt u zelf doen?Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website voor meer informatie: www.alzio.nl


Het team van Alzio
Binnen Alzio hebben inmiddels de nodige wijzigingen plaatsgehad. De ‘founding fathers’ van Alzio, Han Hagen en André Wanders, hebben inmiddels afscheid genomen. Wij zijn hen zeer dankbaar voor de inzet en betrokkenheid over de afgelopen jaren. De opvolgers staan te trappelen om u de dienstverlening te bieden die u van ons de afgelopen jaren gewend bent geweest.
Lees verder »
 
Nieuw: het Appartement en Eigenaar zonnecollectief
Appartement & Eigenaar is een groot voorstander van verduurzamen. Die boodschap zal je als VvE niet zijn ontgaan. We pleiten al jaren om te investeren in maatregelen die de energierekening omlaag brengen en ons milieu ontlasten. Maar zelf oproepen dat de ander moet investeren, is makkelijk. We willen als Appartement & Eigenaar ook bijdragen. En dat is precies wat we nu gaan doen. Samen met VvE’s.
Lees verder »
 
Een nieuwe wet en nieuw modelreglement
De Wet verbetering functioneren VvE’s schrijft o.a. voor dat elke VvE een minimumbedrag in het reservefonds moet sparen voor het uitvoeren van grootonderhoud. Dat gebeurt idealiter op basis van een goed meerjarenonderhoudsplan. Een alternatief is jaarlijks 0,5 procent van de herbouwwaarde aan het reservefonds toe te voegen.
Lees verder »
 
Legionellapreventie: wat kunt u zelf doen?
Alweer bijna 20 jaar geleden werd Nederland opgeschrikt door een van de grootste legionellarampen in de geschiedenis, bij de Westfriese Flora in Bovenkarspel. En nog steeds is het legionellagevaar de wereld niet uit. De laatste jaren neemt het aantal besmettingen zelfs weer toe. Wat kunt u zelf doen om uw waterinstallatie legionellavrij te houden? Tips van de inspecteur.
Lees verder »
 
Indien u voortaan geen nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.