Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief onjuist weergegeven? Bekijk dan webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Oostkade 56
1274 ND  Huizen
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 43

3e nieuwsbrief van 2018
6 november 2018Voorwoord

Bijgaand de derde editie van dit jaar, traditiegetrouw weer vol nieuws en wetenswaardigheden.Inhoudsopgave

Overlast door eigenaar

De AVG en VvE's

De AVG en cameratoezichtBezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website voor meer informatie: www.alzio.nl


Overlast door eigenaar
Overlast, of zoals dat in juridische termen genoemd wordt “onrechtmatige hinder”, is een groot probleem waar VvE’s regelmatig mee te maken krijgen. Er bestaat een grote verscheidenheid aan appartementencomplexen. Complexen die geheel bestaan uit koopappartementen, complexen die geheel bestaan uit huurwoningen (vaak behorende tot de sociale woningvoorraad) en de zogenoemde ‘gemengde complexen’. Gemengde complexen kunnen daarnaast bestaan uit woningen en bedrijfsruimten.
Lees verder »
 
De AVG en VvE’s
Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in heel Europa ingegaan. Kort samengevat, stelt de AVG regels vast met betrekking tot bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de EU.
Lees verder »
 
De AVG en cameratoezicht
Camera’s ophangen in uw appartementencomplex; mag dat zomaar?
Lees verder »
 
Indien u voortaan geen nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.