Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.

Voorwoord

Geachte heer/mevrouw,

Onze voorgaande elektronische nieuwsbrief werd enthousiast ontvangen door onze relaties en bij Verenigingen van Eigenaren (VvE's). Bijgaand onze eerste nieuwsbrief van 2009. Ook dit keer willen wij zo veel mogelijk nieuws brengen, zoals:

Een gratis abonnement op een interessant tijdschrift voor VvE's: Appartement & Eigenaar.

Het op 1 januari jl. ingevoerde capaciteitstarief leidt tot fors hogere energiekosten voor VvE's. Als dat ook het geval is bij uw VvE, geef dit dan aan bij het Meldpunt. Wellicht is de 'softstarter' voor de lift voor u een mogelijke oplossing.

Het vernieuwde en uitgebreide energielabel nog steeds ter discussie.

Het verplichte inschrijven van uw VvE in het Handelsregister is in aantocht.

Test het functioneren van uw VvE met de VvE-meter!

Tot slot hopen wij in onze nieuwsbrief van juni a.s. een of meer reacties of inzendingen van uw kant op te kunnen nemen.Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website op www.alzio.nl voor meer informatie.

Gratis tijdschrift Appartement & Eigenaar voor uw VvE

Appartement & Eigenaar (www.appartementeneigenaar.nl) presenteert zich als de portal voor VvE's en woningcorporaties. U vindt er een overzicht van allerlei producten en diensten, zowel voor binnen als buiten, voor onderhoud, energie, klimaatbeheersing, beveiliging etc.

Daarnaast is op deze website ook financiële en juridische informatie te vinden. De uitgever, Pressofoon, geeft ook een gelijknamig tijdschrift uit. Een VvE kan, via 'Aanmelden' onder 'Informatie' op deze site, in aanmerking komen voor een gratis abonnement. Een welkome inspiratie- en kennisbron lijkt ons.


Capaciteitstarief veel hoger dan vastrecht maar wellicht oplosbaar

De energiesector wil de ingewikkelde energierekening vereenvoudigen en de kans op fouten verminderen en heeft daartoe per 1 januari jl. een capaciteitstarief ingevoerd. Het capaciteitstarief hangt af van het aantal ampère van de zekering bij maximale capaciteit. Dit komt in de plaats voor het vastrecht voor het transport van energie.

Je zou mogen verwachten dat dit leidt tot lagere of op zijn minst dezelfde energiekosten. Echter, dit leidt tot fors hogere kosten voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's) met een lift, warmtepomp of stadsverwarming. De schattingen lopen op tot enkele honderden euro's per jaar.

Op zich is het een goed streven om de administratieve lasten te verminderen, maar het kan niet de bedoeling zijn dat VvE's hiervoor de rekening moeten betalen. Dat vindt ook VvE-belang (de koepel voor VvE's) die samen met Vereniging Eigen Huis (VEH) een 'brandbrief' heeft gestuurd naar het ministerie van Economische Zaken en enkele Tweede Kamerleden.

VEH heeft ook een meldpunt geopend waar gedupeerden zich kunnen melden. Zie de website van Vereniging Eigen Huis. Wij raden u aan u te melden als uw VvE ook wordt benadeeld.

Informeer bij uw beheerder welke initiatieven zij heeft genomen. Door bijvoorbeeld uw liftinstallateur te laten bekijken of besparingen mogelijk en zinvol zijn, bijvoorbeeld door een zogenaamde 'softstarter' aan te brengen.


Energielabel vernieuwd en uitgebreid

Met ingang van 1 januari 2009 is het energielabel 'nieuwe stijl' gelanceerd door de (nieuwe) minister van Wonen, Wijken en Integratie, Eberhard van der Laan.

Wat zijn de beoogde verbeteringen? Het is in één oogopslag duidelijk voor welk type woning het label is. Ook geeft het label precies aan welke maatregelen genomen kunnen worden om het huis energiezuiniger te maken, waardoor de energiekosten kunnen dalen. Daarnaast is de klachtenregeling verbeterd.

Om het label te verbeteren is nauw overleg gevoerd met vele belang-hebbenden, zoals de Woonbond, Aedes, de Nederlandse Vereniging van Makelaars en de Vereniging Eigen Huis. Daarnaast is het label getoetst bij consumentenpanels. Inmiddels zijn in 2008, het eerste jaar van het energielabel, bij de verkoop of verhuur van een woning circa 739.000 labels verstrekt. Het bestaande energielabel blijft gewoon geldig. Woningeigenaren die al een label hebben, kunnen vanaf begin maart a.s. het verbeterde energielabel via internet kosteloos verkrijgen.

Ook dit vernieuwde energielabel ligt al direct onder vuur, want ook nu is het label niet gekoppeld aan maatregelen om de naleving te handhaven. Bovendien ontbreken subsidies om het doel te realiseren: besparing op verwarming, warmwatervoorziening, ventilatie of koeling et cetera. Volgens deskundigen is dat de enige manier om het energielabel aantrekkelijk te maken. Bovendien zijn er geen sancties op het verkopen of verhuren van huizen zonder energielabel.

Overigens geldt per 1 januari jl. het label niet alleen voor woningen maar ook voor publieke gebouwen van 1.000 m² of meer. Op last van de Europese Unie moeten deze gebouwen een zogenaamd Energie Prestatie Advies (EPA, kortweg het energielabel genoemd) hebben. Overigens, is dat label voor woningen al een jaar verplicht. Het label moet permanent op een opvallende plaats hangen, bijvoorbeeld bij de receptie of in- of uitgang.

De inspectie van het ministerie van VROM gaat scherp toezien op de energielabels. Eigenaren en beheerders van genoemde panden zijn dus gewaarschuwd. Ons advies aan VvE-besturen is een standpunt in te nemen hoe u respectievelijk uw leden willen omgaan met het energielabel. Tevens bestaat de mogelijk om al dan niet via uw beheerder een energielabel te regelen voor alle leden van uw VvE, waardoor kosten bespaard worden ten opzichte van de 'ieder voor zich'-methode.


Inschrijven VvE's in Handelsregister

Dat is sinds 1 juli 2008 verplicht voor nieuw opgerichte en op te richten VvE's. Vóór die datum opgerichte VvE's ontvangen in mei of juni a.s. van de Kamer van Koophandel een verzoek om zich in te schrijven en dit te begeleiden van allerlei documenten. Een VvE gaat, net als alle 'gewone' verenigingen een jaarlijkse bijdrage betalen van € 26,14 (=2009).


Test het functioneren van uw VvE met de VvE-meter!

Dat kan door de VvE-meter in te vullen. Deze uit de 5 meest belangrijke vragen bestaande checklist is ontwikkeld door Vereniging Eigen Huis, VvE Belang, NVM, VBO, LMW en Consen.
Zie http://www.zelfonshuisverkopen.nl/vvemeter.pdf. Maar u kunt deze ook bij ons (info@alzio.nl) aanvragen.