Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.

Voorwoord

Geachte heer/mevrouw %%Achternaam%%,

Met gepaste trots treft u hierbij de eerste elektronische nieuwsbrief aan voor onze relaties bij Verenigingen van Eigenaren (VvE's).

Want in deze turbulente tijden is ieder goed nieuws van harte welkom. Allereerst kunnen wij u melden dat spaartegoeden van VvE's bij banken ook gegarandeerd zijn.

Daarna geven we een tip om overdrachtsbelasting te besparen. Als verkoper kunt u hiermee uw koper een dienst bewijzen. Tot slot is onderzocht waaraan eigenaren denken dat de servicekosten worden besteed.

Wat deze onderwerpen met elkaar gemeen hebben, is dat het antwoord c.q. de oplossing staat en valt met professioneel bestuur, door VvE-leden zelf of door een externe beheerder.In deze editie

In deze editie treft u de onderstaande artikelen aan:

Ook geld op VvE-rekeningen gegarandeerd

Besparen op overdrachtbelasting bij aankoop appartement is mogelijk

Waaraan worden de servicekosten besteed?Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website op www.alzio.nl voor meer informatie.

Ook geld op VvE-rekeningen gegarandeerd

Alzio ontvangt als beheerder de laatste tijd regelmatig vragen of de spaarrekening van de Vereniging van Eigenaren (VvE) ook onder de depositoregeling van de Nederlandse Bank (DNB) valt. Logisch, want vaak staat het geld dat gereserveerd is voor meerjarenonderhoud van het appartementencomplex op zo'n rekening. Als die verloren gaat of is gegaan dan kan de bouwkundige staat in gevaar zijn of komen.

VvE Belang, koepelvereniging van VvE Beheerder, heeft dit vraagstuk aan DNB voorgelegd en het antwoord luidt volmondig: Ja, mits...

Voorwaarde is namelijk dat de bank waar de VvE bankiert een vergunning heeft van de Nederlandse Bank. In dat geval garandeert de depositoregeling, net als voor kleine ondernemingen, sinds begin oktober 2008 voor minimaal één kalenderjaar een bedrag van maximaal €100.000 per bank, ongeacht het aantal rekeningen.

Nog los van genoemde depositieregeling adviseren wij grotere of kapitaalkrachtige VvE's sowieso het risico te verminderen door de spaargelden te spreiden over meerdere banken. Tevens adviseren wij besturen bij zichzelf of hun VvE-beheerder na te gaan hoe dit is geregeld binnen hun VvE.


Besparen op overdrachtbelasting bij aankoop appartement is mogelijk

De eigenaar van een appartement betaalt in de regel maandelijks servicekosten aan de Vereniging van Eigenaren (VvE). Als het goed is (zie ook volgend onderwerp!), wordt een deel daarvan toegevoegd aan het reservefonds voor meerjarenonderhoud.

Bij verkoop krijgt de eigenaar het door hem/haar opgebouwde aandeel, en die van de vorige eigena(a)r(en), in dit reservefonds niet terug. Echter, door de koper dient wel 6% overdrachtbelasting te worden afgedragen aan de fiscus, maar niet over genoemd aandeel in het reservefonds. Bij een koopsom van €300.000 en een aandeel in het reservefonds van €20.000 behoeft dus slechts over €280.000 overdrachtsbelasting betaald te worden. Dat bespaart de koper derhalve €1.200 aan overdrachtsbelasting.

Als het goed is, is het aandeel in het reservefonds door de jaarlijkse opgave van het bestuur of VvE Beheerder bekend. Zo niet dan kunt u dat natuurlijk aldaar navragen. Of aan de notaris vragen om navraag te doen bij de VvE. De notaris zal de opgave dan als 'minuutakte' hechten aan de akte van overdracht.


Waaraan worden de servicekosten besteed?

Wie een appartement koopt, wordt automatisch (wettelijk verplicht) lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Daardoor wordt de eigenaar medeverantwoordelijk voor het complex en dus ook voor het onderhoud daarvan.

Maar waaraan besteedt de VvE de iedere maand braaf betaalde servicekosten? Maar liefst een kwart van de appartementseigenaren heeft geen idee waar dit geld aan wordt uitgegeven, zo blijkt uit een door WoonKennis uitgevoerd onderzoek onder VvE-leden.

Dat is opmerkelijk want er wordt toch een behoorlijk bedrag aan servicekosten betaald. Ruim vier op de tien betalen elke maand €100 tot €199. Een kwart maakt maandelijks €50 tot €99 over aan de VvE. Slechts 17% betaalt minder dan €50 per maand. Een kleine groep (6%) legt zelfs €200 tot €299 per maand neer.

Van (driekwart van) de eigenaren die wel denkt zicht te hebben:

  • meent 70% dat dit wordt besteed aan onderhoud van het complex
  • gaat 17% ervan uit dat het geld ook besteed wordt aan verfraaiing
  • gelooft 15% van de eigenaren dat er ook geïnvesteerd wordt in energiebesparende maatregelen
  • denkt 2% dat de schoonmaak eruit wordt betaald

Hoe de servicekosten voor uw complex is opgebouwd, moet het bestuur of de (externe) beheerder van uw VvE u kunnen uitleggen. U heeft er recht op!

Bron: vrij naar een artikel in Elsevier van 25 oktober 2008