Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
Fax
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65 (088-ALZIO NL)
088 259 46 66
Nummer 8

Juli 2011


Voorwoord

Hierbij onze tweede nieuwsbrief van 2011. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Reacties van lezers

Gemeente als wekker voor slapende VvE's

Overdrachtsbelasting tijdelijk naar 2%

Verlaagd BTW-tarief (6%) verlengd


Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website op www.alzio.nl voor meer informatie.
Reactie van lezer:
Bankgarantieregeling ook voor VvE's


De heer Reeker informeerde bij ons of en zo ja onder welke voorwaarden een VvE in aanmerking komt voor de bankgarantieregeling. Dit onderwerp heeft twee keer in onze nieuwsbrieven gestaan:

1. Ook geld op VvE-rekening is gegarandeerd
(in de nieuwsbrief van 10 december 2008)
2. Is het huishoudboekje van uw VvE op orde?
(zijdelings in de nieuwsbrief van 26 april 2010)

Beiden zijn te downloaden/af te drukken via onze website (onder Nieuwsbrief: zie linker menubalk).

Daar staat niet expliciet in aan welke voorwaarden een juridische entiteit (zoals een VvE) moet voldoen om voor de depositoregeling in aanmerking te komen. Wij hebben dit voor u opgezocht:

'De kredietcrisis heeft onder andere geleerd dat organisaties heel voorzichtig moeten zijn met het beheer van hun vermogen en liquide middelen bij bank(en). Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een bankgarantieregeling vanaf 7 oktober 2009 eindigend op 31 december 2010, maar wordt in Europees verband verlengd met een open termijn. De Nederlandse depositogarantieregeling geldt alleen voor (niet achtergestelde) spaartegoeden van zakelijke instanties die een verkorte balans mogen publiceren tot een maximum van € 100.000 per rekeninghouder (bij dezelfde bank) . Dit houdt in dat minstens twee boekjaren achter elkaar aan minimaal twee van de volgende drie eisen voldaan moet zijn:

- activa in totaal minder dan € 4,4 mio;
- de netto-omzet moet minder zijn dan € 8,8 mio;
- het aantal werknemers moet gemiddeld minder dan 50 bedragen.

Niet alleen ondernemingen zoals een eenmanszaak, V.O.F. of een B.V. vallen onder de garantieregeling; ook kleine verenigingen, stichtingen en andere instanties kunnen onder de regeling vallen. Zo lang ze maar voldoen aan bovenvermelde eisen, wat ons insziens geldt voor VvE's.

Zie voor nadere informatie eventueel: http://financieel.infonu.nl/


Reactie van lezer:
Een gewaarschuwde VvE telt voor twee:
pas op voor kaper(s)


De heer Otto Vrijhof reageerde verontrust op onze uitspraak "Deze vorm van fraude is, helaas, nooit helemaal te vermijden, als een administrateur als enige is ingeschreven in het Handelsregister". En wilde graag weten hoe bij een VvE waarbij de bestuursleden zijn ingeschreven ook gefraudeerd zou kunnen worden als voor inschrijving of wijziging geen vervalste identiteitsdocumenten worden gebruikt.

Inderdaad is het zo dat als het bestuur als zodanig is ingeschreven dit lastig maar niet onmogelijk is zoals hierna zal blijken.

In het eerste geval dient er altijd een bestuurslid te tekenen voor de toevoeging. Uitschrijving kan ook alleen maar door zelf een formulier te ondertekenen. Wel kan een kwaadwillende door valsheid in geschrifte te plegen (het plaatsen van handtekeningen van anderen) een VvE 'kapen'.

Het grootste risico dat wij zien is dat iemand zich in laat schrijven. Hij/zij moet dan de handtekening op het inschrijfformulier vervalsen. Tegelijkertijd moet hij/zij dan een uitschrijvingsformulier vervalsen. Als er één bestuurder ingeschreven staat, heeft hij/zij de volledige bevoegdheid en zou hij de bankrekening op zijn naam/adres kunnen laten zetten. Als er meerdere bestuurders ingeschreven staan, is er geen volledige bevoegdheid van de bestuurders, maar uitsluitend gezamenlijk. Hoe de banken daar mee omgaan, is vervolgens de vraag.

Om vervolgens met een uittreksel uit het handelsregister naar de bank te stappen om op die wijze de procuratie te verkrijgen over de bankrekeningen. Allemaal zeer strafbaar, maar als de reserves op een bankrekening op de Bahama's staan, moet het eerst nog maar teruggehaald zien te worden. In het tweede geval (VvE-beheerder is als enige ingeschreven) of bij een eerste inschrijving (nieuwe of slapende VvE) is het 'kapen' van een VvE eenvoudiger omdat voorgaande controleslag niet uitgevoerd wordt.

Onze ervaringen met banken is dat het uiteindelijk altijd wel lukt om iets voor elkaar te krijgen.

Hiermee sluiten wij dit onderwerp af.


Reactie van lezer:
Energiebelasting terug te vragen


De heer Smeding attendeerde ons op de door Vereniging Eigen Huis geschetste mogelijkheid om betaalde energiebelasting terug te vragen. Dat kan in vier situaties:

- Als er sprake is van meerdere aansluitingen in de gemeenschappelijke ruimte en één of meerdere onroerende zaak hierop is aangesloten;
- het complex is aangeslagen door het totale verbruik via de hoofdaansluiting;
- er sprake is van meerdere energieleveranciers en
- blokverwarming wordt toegepast.

Het is wellicht de moeite van het onderzoeken waard of dat in úw situatie voldoende voordeel oplevert.


Gemeente als wekker voor slapende VvE's


De Eerste Kamer heeft een wet aangenomen die gemeenten in staat stelt om vanaf 1 juli 2011 slapende VvE's wakker te schudden door een Algemene Leden Vergadering bij elkaar te roepen.

Daarmee kan de gemeente de VvE dwingen om onderhoud aan het gebouw te (laten) uitvoeren. Verwacht mag worden dat ze dat gaan doen als er sprake is van een zodanig flink achterstallig onderhoud dat het op een achterstandswijk begint te lijken. Zo ver laat uw VvE het toch niet komen? Met een meerjaren-onderhoudsfonds en planmatig onderhoud hoeft het helemaal niet zo ver te komen.


Overdrachtsbelasting tijdelijk naar 2%


Deze in de volksmond ook wel 'verhuisboete' genoemde overdrachtsbelasting is met terugwerkende kracht tot 15 juni 2012 voor woningen verlaagd van 6 naar 2%. Dat is goed nieuws voor alle VvE-leden die hun appartement te koop hebben staan. Want het zal ongetwijfeld meer potentiële kopers aantrekken.


Verlaagd BTW tarief (6%) verlengd


Het BTW-tarief voor verbouwingen en renovaties aan particuliere woningen is op 1 oktober 2010 verlaagd naar 6%, aanvankelijk tot 1 juli jongstleden. Op de valreep is besloten deze periode te verlengen tot 1 oktober van dit jaar.

De regeling is bedoeld om de woning- respectievelijk bouwmarkt 'vlot te trekken'. En dat is gelukt want het heeft geleid tot een geschatte omzetverhoging van circa € 1,7 miljard tot april van dit jaar. Dus als uw VvE nog iets wil doen aan (achterstallig) onderhoud, doe het dan op korte termijn. Het bespaart 13% BTW!
Indien u voortaan gaan nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.