Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
Fax
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65 (088-ALZIO NL)
088 259 46 66
Nummer 9

1 september 2011


Voorwoord

In deze nieuwsbrief worden de volgende zaken over de VvE-kwaliteitstoets van Alzio behandeld:

Voor wie is deze toets bestemd?

Wat is het resultaat van de toets?

Waarom heeft Alzio deze toets ontwikkeld?

Wat doet Alzio met de resultaten?


Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website op www.alzio.nl voor meer informatie.
De door Alzio ontwikkelde VvE-kwaliteitstoets
(gratis)


Voor wie is deze toets bestemd?
Onze toets geeft inzicht in de organisatorische, financiële en bouwkundige kwaliteit en risico's van de Vereniging van Eigenaren (VvE) respectievelijk het complex. En is bedoeld voor (potentiële) (ver)kopers van een apparte-
ment(srecht) en/of hun makelaar. Deze toets houdt ook bestuurders of leden van een VvE een spiegel voor en maakt een vergelijking met andere VvE's mogelijk.

Op internet zijn allerlei toetsen te vinden voor VvE's. Deze kennen grote verschillen qua inhoud, omvang, structuur en invultijd. Het is vaak ook niet duidelijk wat deze toetsen voor de invuller respectievelijk de VvE opleveren.

Alzio heeft een eigen toets ontwikkeld bestaande uit 22 vragen verdeeld over 5 categorieën. Het invullen neemt hooguit 5 minuten in beslag. Nadat u alle vragen heeft ingevuld, wordt automatisch de score berekend. U kunt de samenvatting afdrukken of per e-mail laten toesturen.

Wat is het resultaat van de toets?
Bij deze barometer komt zowel het verleden, de huidige situatie als de verwachting voor de toekomst aan bod. Inzicht in deze materie is van groot belang voor alle betrokkenen bij een VvE: (verkopende) leden, bestuur, commissie(s).

De uitkomst van de toets kan als onderbouwing gebruikt worden door (potentiële) kopers bij hun beslissing om wel of niet te kopen. Ook (potentiële) verkopers kunnen hiermee kopers overtuigen dat ze in een gezonde VvE terecht komen. Het toetsresultaat leent zich bovendien ook voor besturen om eens kritisch naar hun VvE te kijken. Of om helderheid te vragen bij hun beheerder respectievelijk deze eens 'aan de tand te voelen'. Ook kan de uitkomst ter evaluatie of bespreking in de Algemene LedenVergadering (ALV) worden gebracht om zo nodig maatregelen te (laten) treffen waar de VvE of het complex beter van wordt. Deze toets biedt ook de mogelijkheid te vergelijken (ook wel 'benchmarking' genoemd) met andere VvE's.

Per telefoon of e-mail is Alzio bereid om gratis een korte toelichting op uw toetsresultaat te geven. Tegen betaling kunnen wij u ook voorzien van een uitgebreidere analyse of advies.


Waarom heeft Alzio deze toets ontwikkeld?
Alzio geeft op deze wijze invulling aan haar missie om een bijdrage te leveren aan het professionaliseren van het VvE-beheer. Want, om professor Doyle te citeren, "inspraak zonder inzicht leidt tot een uitspraak zonder uitzicht" geldt ook voor VvE's.

Wat doet Alzio met de resultaten?
Als 'tegenprestatie' geldt dat wanneer u één of meer e-mailadressen invult deze automatisch op de verzendlijst voor onze (gratis) nieuwsbrief worden geplaatst. Met een eenvoudig klik kan men zich er ook weer voor afmelden. Verder worden de resultaten, uiteraard anoniem, gebruikt voor onderzoek naar het wel en wee van VvE's in Nederland. Alzio zal u niet ongevraagd lastig vallen en de gegevens niet verstrekken aan derden.


De Alzio VvE-kwaliteitstoets bekijken

Indien u voortaan gaan nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.