Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
Fax
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65 (088-ALZIO NL)
088 259 46 66
Nummer 10

6 oktober 2011


Voorwoord

In deze nieuwsbrief worden de volgende zaken behandeld:

Reactie van lezer(s)

VvE is collectief eigenaar

KvK-bijdrage komt te vervallen

Lagere BTW gaat eindigen

(Ver)bouwen met garantie

VvE Belang komt naar u toe


Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website op www.alzio.nl voor meer informatie.


Reactie van lezer(s)


Kascommissiegids
In onze nieuwsbrief van februari dit jaar besteedden wij al aandacht aan de Kascommissiegids, geschreven door Maarten den Ouden. Op grond hiervan informeerde de auteur ons over het verschijnen van de specifieke editie voor VvE’s.

Waarmee helemaal voldaan is aan onze suggestie in de nieuwsbrief. Zie voor meer informatie www.kascommissiegids.nl waar de auteur ook enkele interessante artikelen voor VvE’s heeft geplaatst (www.kascommissiegids.nl/vve.html).

VvE-kwaliteitstoets
Recent heeft Alzio op de website haar Kwaliteitstoets geïntroduceerd. Hiervan is al veelvuldig gebruik gemaakt en roept diverse reacties en complimenten op. In een volgende nieuwsbrief komen wij hierop terug.


VvE is collectief eigenaar


Er bestaat een wijdverspreid misverstand. Veel VvE-leden verkeren in de veronderstelling dat ze eigenaar zijn van hun appartement. Logisch, want niet voor niets is men (verplicht) lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE), zo is de redenatie. Juridisch is dit echter niet juist.

Een complex is feitelijk eigendom van de VvE. Een lid is dus voor een stukje eigenaar en voor het privégedeelte koopt men het gebruiksrecht en niet het eigendomsrecht. Des te belangrijker is het om als lid van de VvE de verantwoordelijkheid binnen het geheel te nemen om zo tevens de eigen belangen te dienen. Bijvoorbeeld door ‘acte de presence’ te geven tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) of door een bestuursfunctie te vervullen of als commissielid, maar tenminste door tijdig het voorschot qua servicekosten te betalen.

Een goed functionerende VvE is in ieders belang! Twijfelt u of wilt u weten hoe uw VvE er voor staat? Vul dan de kwaliteitstoets in op onze website en u weet het!


KvK-bijdrage komt te vervallen


In de pers circuleren berichten dat in 2012 de bijdrage aan de Kamer van Koophandel (KvK) met zo’n 10% wordt verminderd en in 2013 zelfs helemaal wordt afgeschaft. In onze optiek een goede zaak. Want, wat is de toegevoegde waarde van zo’n inschrijving voor de VvE?

Volgens ons niets, maar mocht u een andere mening zijn toegedaan, dan vernemen wij dit graag op info@alzio.nl of via het reactieformulier op onze website.


Lagere BTW gaat eindigen


Hoewel besluitvorming nog moet plaatsvinden, zijn er berichten in de pers te lezen dat de tijdelijke 6% BTW regeling voor onderhoud, waarvan de nodige partijen hun 'vruchten hebben geplukt', op 1 oktober niet wordt verlengd. In een volgende nieuwsbrief komen wij hierop terug.


(Ver)bouwen met garantie


Dan kunt u het beste kiezen voor een van de circa 1.700 bij Bouwgarant aangesloten aannemers. Zij moeten voldoen aan strenge eisen qua vakmanschap en betrouwbaarheid. U kunt dan via de aannemer een zogenaamde VerBOUWgarantie afsluiten. Voor meer informatie: www.bouwgarant.nl.


VvE Belang komt naar u toe


VvE Belang is de koepelorganisatie voor VvE’s, individuele VvE-leden en VvE-beheerders (Alzio is uiteraard ook lid). Traditiegetrouw organiseren ze jaarlijks op vijf locaties in het land een beurs met een keur aan leveranciers in de periode 31 oktober (Haarlem) tot en met 29 november (Nieuwegein).

Er worden ook diverse interessante lezingen en workshops gegeven. In de ‘wandelgangen’ kunt u ervaringen uitwisselen met ‘soortgenoten’. Zie voor meer informatie: www.vve-belang.nl.
Indien u voortaan gaan nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.