Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 12

2 februari 2012


Voorwoord

In vorige nieuwsbrieven (nummer 7 en 10 in februari respectievelijk oktober 2011) hebben wij al eens aandacht besteed aan de Kascommissiegids. Wij hebben de auteur hiervan, Maarten den Ouden, bereid gevonden om zijn visie te geven op financiële VvE-zaken.

Bijgaand de eerste van twee artikelen hoe meer rendement te halen uit VvE-spaartegoeden. Wij bevelen zijn adviezen graag aan bij besturen en kascommissies van VvE's.


Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website op www.alzio.nl voor meer informatie.


Een goede kascommissie is goud waard!


Haal meer rendement uit de banktegoeden van uw VvE

De primaire taak van de kascommissie is het controleren van de jaarrekening van de VvE. Maar daarnaast heeft de kascommissie ook als taak om het bestuur en de ledenvergadering te adviseren over zaken die met de jaarrekening samenhangen. Dat betekent dat een goede kascommissie onder meer ook aandacht zal geven aan het rendement op de gelden van de VvE.


Hebben VvE's geld te veel?

Wie kennis neemt van de jaarrekeningen van willekeurige VvE's zou haast tot de conclusie komen dat veel VvE's zó rijk zijn dat ze zich niet interesseren voor een paar duizend euro's meer inkomsten. Want uit de balans blijkt veelal dat er veel geld op de rekening-courant (de 'betaalrekening') bij de huisbank staat - en op dit tegoed in rekening-courant wordt geen rente ontvangen.

En uit de exploitatierekening blijkt vaak dat de rente die is ontvangen op het spaartegoed van de VvE ook niet bepaald hoog is.


Rendement op banktegoeden

Een goede kascommissie zal beoordelen of het rendement op de banktegoeden van de VvE in het te controleren jaar optimaal is geweest. En een goede kascommissie zal zo nodig ook adviezen geven om te bereiken dat de banktegoeden van de VvE het komend jaar een hoger rendement geven.

Dergelijke adviezen zijn in het belang van alle leden van de VvE, want hoe hoger het rendement is, hoe lager de maandelijkse eigenaarsbijdrage kan zijn!


Vergelijkingswebsites

De rentes die de verschillende banken vergoeden op spaargelden, variëren nogal. In het algemeen zijn de spaarrentes die de bekende grote banken bieden, lager dan spaarrentes die andere banken bieden.

Op het internet zijn allerlei websites te vinden die de spaarrentes van de verschillende banken vergelijken. Een voorbeeld daarvan vindt u op VanSpaarbankVeranderen.nl.


Verschillende percentages

Uit dit overzicht blijken de rentepercentages die banken vergoeden op een spaarrekening zonder beperkende voorwaarden. Bijvoorbeeld (stand van 30 januari 2012):

LeasePlan Bank 3,15 / 3,2 %
Ohra 2,9 %
SNS Bank 2,4 %
Rabobank 2,3 % (voor tegoeden tot € 20.000)
ING 2,1 %
Alex 1,5 %

Let wel: dit zijn de hoogste rentepercentages die deze banken bieden. Als uw VvE een spaarrekening bij één van deze banken heeft, bestaat de kans dat dit een andere spaarvorm is en dat de rente dus ook lager is dan het percentage dat in het overzicht genoemd staat!


"Beperkende" voorwaarden

Op spaarrekeningen mét beperkende voorwaarden zijn de rentes meestal hoger. Ook van dit soort spaarrekeningen publiceren verschillende websites ‘lijstjes’. Het verdient wel aanbeveling om niet alleen op de informatie van deze vergelijkingssites af te gaan, maar zelf ook de websites van een aantal banken te bezoeken voor de precieze details.

Soms kan uw VvE eenvoudig aan zo’n beperkende voorwaarde voldoen. Een veel voorkomende voorwaarde is dat het saldo van de spaarrekening niet lager mag komen dan bijvoorbeeld € 50.000. Maar als uw VvE een veel hoger saldo heeft en er zijn het komend jaar geen grote uitgaven voor onderhoud e.d. gepland, is het dus helemaal niet bezwaarlijk om het VvE-spaargeld op een rekening met zo’n voorwaarde onder te brengen.


Particulier of zakelijk?

Merkwaardig genoeg beschouwen veel banken als het om sparen gaat een VvE als een particuliere klant. En de particuliere spaarrentes zijn meestal lager dan de zakelijke spaarrentes. Er zijn wel enkele banken die een zakelijke spaarrekening ook voor VvE’s toestaan en het is dus zaak om ook de rentes op deze zakelijke spaarrekeningen bij de vergelijking te betrekken.


Spaardeposito's

Als het zeker is dat de VvE bedragen langer dan een jaar niet nodig heeft, kan een spaardeposito geopend worden. Het bedrag staat dan voor de afgesproken tijd (meestal 1 - 10 jaar) vast. De rente is dan weer iets hoger dan op een spaarrekening. Daar staat tegenover dat tussentijdse opname dus niet mogelijk is (op straffe van een boete) én dat je niet kunt profiteren van een eventuele rentestijging.

Maar omdat veel VvE’s het geld van de onderhoudsreserve langer dan een jaar beschikbaar hebben, is een spaardeposito zeker te overwegen.


Financieel voordeel!

Het vergt allemaal enig uitzoek- en rekenwerk, maar het is allemaal niet echt moeilijk en uw VvE en dus alle VvE-leden kunnen er een leuk financieel voordeel uit halen.

Bedenk dat een middelgrote VvE met een spaarsaldo van bijvoorbeeld € 100.000 bij een renteverschil van 2% (en zo’n renteverschil kan al snel gerealiseerd worden) per jaar € 2.000 extra kan ontvangen. En dat is toch mooi meegenomen!Auteur: drs. Maarten den Ouden, registeraccountant.
Maarten den Ouden is auteur van De Kascommissiegids voor VvE's.
Bezitters van deze gids kunnen gratis checklists downloaden van de website www.kascommissiegids.nl en gratis gebruik maken van de vraagbaakfunctie.
Indien u voortaan gaan nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.