Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 14

8 maart 2012


Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website op www.alzio.nl voor meer informatie.


En weg is het geld van de VvE!


Dat overkwam 77 VvE's toen recent hun VvE-beheerder failliet ging. De schade wordt geraamd op € 1,5 miljoen euro. Terwijl het toch relatief eenvoudig te voorkomen is.

In onze nieuwbrieven hebben wij er verschillende keren op gehamerd (nummer 4 april 2010, nummer 7 februari 2011, nummer 8 juli 2011). Bovendien is dit als een belangrijke vraag opgenomen in onze kwaliteitstoets (zie de homepagina).

Zorg er als VvE-bestuur voor dat er aparte bankrekeningen zijn die op naam staan van de VvE met tenminste 1 bestuurslid als rekeninghouder. De VvE-beheerder dient door het VvE-bestuur alleen gemachtigd te zijn. Dan zijn zowel het reservefonds als de geïnde servicekosten veilig. En kan uw VvE niet worden meegezogen in het faillissement van uw beheerder.

Klanten van Alzio weten dat wij altijd zorgen voor bankrekeningen op naam van de VvE om dit soort situaties te voorkomen.
Voor andere VvE-besturen luidt ons advies: controleer dit bij uw beheerder en vraag om schriftelijke bewijzen.


De Telegraaf dinsdag 22-02-2012

door Jarco de Swart

AMSTERDAM - Het faillissement van de Redema Groep uit Nieuwegein heeft tientallen Verenigingen van Eigenaren (VvE's) voor ruim 1,5 miljoen euro meegezogen.

Doordat het spaargeld van de VvE’s niet op afgeschermde rekeningen stond, zijn waarschijnlijk honderden gezinnen vele duizenden euro's kwijtgeraakt dat bedoeld was om hun appartementsgebouw te onderhouden.

Juridisch dienstverlener DAS, dat gedupeerden bijstaat, roept andere VvE's op hun eigen situatie zo snel mogelijk te controleren.

Redema Groep, dat zich bezighield met ontwikkeling, beheer en beleggingen in en van vastgoed, ging in januari dit jaar failliet. Onderdeel van de groep was een VvE-beheerstak, waarbij 77 Verenigingen van Eigenaren waren aangesloten.


De Telegraaf donderdag 24-02-2012

AMSTERDAM - Het komt dus ook anno 2012 nog voor. De Vereniging van Eigenaren waarvan je als appartementseigenaar lid bent, heeft het beheer van deze VvE uitbesteed aan een professioneel beheerkantoor, dus dat lijkt prima geregeld. Tot je te horen krijgt dat het beheerkantoor failliet is gegaan én dat de VvE daardoor haar geld - en dus ook jouw geld! - kwijt is.

Dat overkwam een aantal VvE’en die het beheer uit handen hebben gegeven aan Redema VvE BV te Nieuwegein, onderdeel van de Redema Groep. En het gaat vaak om flinke bedragen, want sinds mei 2008 is iedere VvE verplicht om een reservefonds aan te leggen voor toekomstig (groot)onderhoud. Maar dat geld moet wel veilig beheerd worden.

Wat is hier fout gegaan? En had dit kunnen worden voorkomen? Het antwoord op die laatste vraag is eenvoudig: ja. Als de bankrekeningen van de vereniging ‘op naam van de VvE’ hadden gestaan, was er niets aan de hand geweest. Bij Redema was dat helaas niet het geval: de gelden van de VvE zijn overgemaakt op bankrekeningen op naam van Redema. Een doodzonde in VvE-land!

Diep triest
De curator is nu verplicht deze banktegoeden te rekenen tot het vermogen van de Redema Groep. Maar die is failliet, dus zal er sprake zijn van een negatief vermogen. De Verenigingen van Eigenaren kunnen aansluiten in de rij van andere schuldeisers. Een diep trieste zaak voor de appartementsbewoners, maar ook een schande dat beheerders nog steeds zo te werk gaan.

In het splitsingsreglement, dat deel uitmaakt van bijna alle notariële splitsingsaktes, staat uitdrukkelijk vermeld dat "het bestuur verplicht is de kasmiddelen van de vereniging te plaatsen bij een bank op een rekening ten name van de vereniging". En natuurlijk moet ook de bankrekening voor het reservefonds op naam van de VvE staan. Het geld is van de leden; niet van de beheerder!

Meestal staat in het reglement ook dat alleen de voorzitter van de ledenvergadering samen met een van de daartoe aangewezen eigenaren kan beschikken over de gelden van het reservefonds; een dubbele handtekening dus. Dat kan eenvoudig en doeltreffend worden geregeld met dubbele tancodes of dubbele passen met e.dentifiers.

Bij VvE Belang hameren we er al jaren op dat VvE’en dit goed moeten regelen. Op pagina 44 van ons ‘Handboek voor de VvE’ (9e druk, maart 2011) staat letterlijk: “Let erop dat niet de algemene (kantoor)rekening van het beheerkantoor wordt gebruikt. Bij een eventueel faillissement wordt de VvE meegezogen en kunnen de gelden naar de schuldeisers verdwijnen”. En dat is precies wat er bij de VvE’en van de Remeda Groep is gebeurd.

Tip
Nog een tip: laat het saldo op de gewone betaalrekening niet te hoog oplopen, maar open naast een spaarrekening voor het reservefonds eventueel een tweede spaarrekening. Dat levert ook nog rente op. Overigens: de VvE kan de bevoegdheid van de beheerder over de gewone betaalrekening beperken tot een bepaald maximum bedrag. Achterdochtig? Nee; wél verstandig!

Deskundigen zullen de komende tijd beslist hun licht laten schijnen over de vraag wie aansprakelijk is. Heeft het beheerkantoor (waar ze de regels c.q. de modelreglementen horen te kennen) zorgvuldig gehandeld? En hoe zit het met de bestuursleden van de VvE? Hebben die zitten slapen? En had de bank niet aan de bel moeten trekken? Daar was toch ook duidelijk dat er iets niet klopte?

Allemaal vragen die binnenkort wel of niet beantwoord zullen worden. Één vraag kunnen we nu al beantwoorden: dekt de bestuursaansprakelijkheidsverzekering van de VvE misschien de schade? Het antwoord is: nee, dit valt niet onder de dekking.

Vraag
De belangrijkste vraag is natuurlijk: hoe kunnen we dit soort situaties in de toekomst voorkómen? De Tweede Kamerleden Van Bochove (CDA) en De Boer (VVD) hebben in november 2011 de minister in een motie verzocht te bekijken op welke wijze het functioneren van verenigingen van eigenaren verbeterd kan worden. Het is duidelijk dat met name het beheer van de financiën onder de loep moet worden genomen. VvE Belang zal dat onderwerp dan ook zeker onder de aandacht brengen.

VvE’en die zekerheid willen omtrent het beheer van hun gelden, kan ik alvast een advies geven: ga alleen in zee met een SKW-gecertificeerde VvE-beheerder. Een van de voorwaarden voor het behalen van het certificaat is de aparte bankrekening op naam van de VvE. Elk jaar wordt gecontroleerd of de beheerder nog steeds aan de eisen van het certificaat voldoet.

Dan kan niet meer gebeuren wat zich nu voordoet bij de Redema Groep. Maar de VvE'en die hun vertrouwen stelden in die beheerder, hebben daar helaas niets meer aan.
Indien u voortaan gaan nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.