Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 15

5 juni 2012


Bezoek onze site

Wilt u meer weten over wat Alzio voor u kan betekenen? Bezoek onze website op www.alzio.nl voor meer informatie.


Alzio als adviseur van de regionale ombudsman


Aan de ombudsman van GPD (Geassocieerde Pers Diensten) worden regelmatig VvE-kwesties voorgelegd. Veelal vraagt hij ons om advies en soms bemiddeling. Omdat het onze missie is om VvE-bestuur
en -beheer te professionaliseren doen wij dat graag. Hierbij twee recente voorbeelden.


Wat kan men doen aan de torenhoge naheffing van de stookkosten bij blokverwarming?
Opvallend is dat dit het geval is sinds de vervanging van de warmtemeters door een nieuwe, digitale warmtemeter die automatisch kan worden uitgelezen. Het advies luidt: zelf de meterstanden bijhouden, vergelijken met de afrekening maar ook met dezelfde periode van vorig jaar. Men kan ook te raden gaan bij een vergelijkbaar appartement. Bij twijfel kan verzocht worden de meter te laten vervangen. Vindt de afrekening door of via de VvE plaats dan kan de kascommissie hierop een extra controle uitvoeren of dit juist is gebeurd.

Is er een vrije prijsvorming voor corporaties?
In een complex zijn 'vrije sector'-woningen verkocht aan particulieren en de sociale huurwoningen binnen het complex zijn eigendom van een corporatie. Deze combinatie is ondergebracht in een VvE. De corporatie besluit om haar woningen te koop aan te bieden aan de huurder tegen een relatief laag bedrag, zeker ten opzichte van de 'vrije sector'-woningen. Mag dat zo maar? Inderdaad, prijsvorming is een kwestie van koper-verkoper en niet van de VvE.


Een veelvoorkomend misverstand qua eigendom


Stel u heeft een appartement gekocht. Omdat de keuken niet naar wens was, heeft u die laten vervangen. Mag dat zo maar?

Natuurlijk, want alles ‘achter de voordeur’ behoort tot het privégedeelte van het appartementsrecht. U heeft dus geen toestemming nodig van de VvE, tenzij de afvoerpijp door de buitenmuur moet. De consequentie is ook dat als de gootsteen verstopt is u dit zelf moet regelen en betalen.

Bovendien heeft u ook iets leuks gemaakt van het ruime balkon: houten vloer, diverse plantenbakken geplaatst en wat kunst-voor-buiten aan de wanden gehangen. Dat mag alleen als u toestemming hebt gekregen van de Algemene Leden Vergadering van uw VvE. Immers het hele pand is gezamenlijk eigendom en dat is inclusief uw balkon. De VvE kan dus herstel vorderen op uw kosten en de eventuele schade op u verhalen. Heeft u vooraf toestemming gevraagd en gekregen? Dan is er geen 'vuiltje aan de lucht'.


Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO): eigentijdse ontwikkelingsvorm van woningen


Het ontgaat niemand, de woningbouw zit vast en ontwikkelaars zetten alle zeilen bij om hun organisatie boven water te houden. Lange tijd ging het hen goed. De klant stond in feite buitenspel. De ontwikkeling van nieuwe woningen was aanbodgestuurd, er werd nauwelijks naar de wensen van de klant geluisterd. Op dit moment vindt een enorme verandering plaats naar markt- en vraaggestuurd. De keten draait zich als het ware om. De klant wordt steeds meer de baas van zijn nieuwe woning in wording.

De realisatie van nieuwe woningen vond in het verleden vooral plaats via massaproductie door projectontwikkelaars of woningbouwcorporaties. Of individueel door particulieren die een kavel kochten - en nog kopen - waarop ze hun woondroom waar kunnen maken (particulier opdrachtgeverschap). Hieraan is een nieuwe, eigentijdse ontwikkelingsvorm toegevoegd: CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Niet de ontwikkelaar, maar een particulier neemt het initiatief voor een ontwikkeling. Hij of zij werft gelijkgezinde medestanders die zich in een bouwgroep aansluiten. Het initiatief kan uitgaan van de omarming van een bestaand woonconcept, of helemaal blanco waarbij alles nog moet worden bedacht.

Het voordeel van een CPO is dat men collectief allerlei voordelen kan behalen. Bijvoorbeeld door gezamenlijke koop van de grond en gezamenlijke bouw. Dit kunnen aanzienlijke besparingen opleveren! Ook de kosten en winst van een projectontwikkelaar worden met een bouwgroep in 'eigen zak' gestoken. Bovendien zorgt een CPO voor veel sociale cohesie. De buren leren elkaar al in een vroeg stadium kennen en kunnen - eventueel - ook gemeenschappelijke woonvoorzieningen stichten (parkeerschuur, boomgaard, speelvoorzieningen, ontmoetingsplek et cetera). Deze gemeenschappelijke faciliteiten, in hardware of grondgebruik, dienen in een VvE, dan wel een mandeligheid, te worden ondergebracht.

Lofthome (www.lofthome.nl) biedt een eigentijds en tijdloos woonconcept dat – tegendraads voor deze tijd – in Nederland en België steeds meer gehoor te vinden. De woningen van glas en staal zijn duurzaam, milieuvriendelijk en vrijwel onderhoudsvrij. Naast het particuliere opdrachtgeverschap (PO) omarmen steeds meer CPO's Lofthome. Intussen zijn in meerdere gemeenten in Nederland dit soort initiatieven ontplooit. Alzio is 'preferred VvE-adviseur en supplier' van Lofthome en helpt en begeleidt CPO-groepen bij de financiële gang van zaken (gemeenschappelijke grondaankoop en grondsplitsing) en het VvE-Beheer van de collectieve voorzieningen.
Indien u voortaan gaan nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.