Alzio Nieuwsbrief
Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven? Bekijk dan de webversie.
Alzio Nieuwsbrief Postadres

Telefoon
E-mail
Olympia 1A-1B
1213 NS  Hilversum
088 259 46 65
info@alzio.nl
Nummer 19

22 april 2013


Inhoud

Nieuwe checklists in verlengde van de kwaliteitstoets

Kenmerken van een VvE

Effectief besturen van een VvE


Nieuwsbriefarchief

Nieuwsbrief 18
14 februari 2013

Nieuwsbrief 17
18 december 2012

Nieuwsbrief 16
8 november 2012

Nieuwsbrief 15
5 juni 2012

Zie onze website voor een volledig overzicht van de Alzio-nieuwsbrieven. Via die pagina is het ook mogelijk om voor de nieuwsbrief aan te melden.


Wat kan Alzio voor u betekenen?

Heeft u belangstelling? Stuur een e-mail naar info@alzio.nl of vul het contactformulier op onze website in. Bellen kan uiteraard ook: 088 2594665.


Nieuwe checklists in verlengde van de kwaliteitstoets


Bijgaand een extra editie van onze nieuwsbrief. Zoals bekend heeft Alzio als missie om een bijdrage te leveren aan het professionaliseren van het besturen en beheren van VvE's in Nederland. Daarvoor hebben wij in augustus 2011 de kwaliteitstoets ontwikkeld. Die houdt de invuller een spiegel voor hoe zijn/haar VvE er voor staat qua organisatie, financiële gezondheid en de staat van onderhoud.
Dit kán leiden tot nieuwe inzichten en verbeterpunten. Of is een bevestiging dat de VvE het allemaal prima voor elkaar heeft. Velen hebben de kwaliteitstoets ingevuld en een samenvatting van de resultaten inclusief score ontvangen per e-mail.

Thans heeft Alzio twee nieuwe checklists ontwikkeld om genoemde missie mede te realiseren:

• Kenmerken van een VvE.
• Effectief besturen van een VvE.

Als het goed is, vermindert dat niet alleen de te besteden tijd aan het besturen en beheren van uw VvE maar vermindert het ook de risico’s en verlaagt het de kosten. Wie wil dat nou niet in deze tijd?


Kenmerken van een VvE


Wij merken in de praktijk dat er nog wel eens wat misvattingen/-verstanden leven en verwarring bestaat over wat het betekent om in een appartemen-
tencomplex te wonen en (verplicht) lid te zijn van een VvE. De checklist is bedoeld om deze misvattingen/-verstanden te voorkomen door VvE-leden meer bewust te maken van hun rechten en plichten.


De checklist is gratis mits deze onder alle huidige en toekomstige leden wordt verspreid en wordt besproken op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV) zodat eventuele vragen beantwoord kunnen worden.

Vraag deze checklist gratis bij ons aan »


Effectief besturen van een VvE


Deze checklist is primair bestemd voor het bestuur van een VvE. Bestuursleden zijn veelal vrijwilligers die zich graag inzetten voor de VvE, maar niet altijd over de juiste bestuurlijke kennis en ervaring beschikken. Onze 10 punten lijst biedt handvatten tot c.q. een hulpmiddel voor het effectief besturen van een VvE.

Ook deze checklist is gratis tegen een kleine tegenprestatie. Wij verwachten van het bestuur dat ze bereid is tot een (zelf)evaluatie door aan te geven of en hoeverre het besturen voldoet aan de genoemde criteria. En indien dat nog niet helemaal het geval is, in samenwerking met Alzio een plan te maken om dat te bereiken en binnen welke termijn.

Vraag deze checklist gratis bij ons aan »
Indien u voortaan gaan nieuwsbrieven van Alzio wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven.